חוזה שכירות , הסכם שכירות
חוזה שכירות או הסכם שכירות הוא מסמך משפטי שמסדיר את זכויות חובות המשכיר והשוכר. חוזה שכירות יפרט את פרטי הצדדים, הנכס המושכר, תקופת השכירות, התמורה והתחייבויות וזכויות נוספות.

חוזה שכירות בלתי מוגנת הוא הסכם שלא עליו חוק הגנת הדייר, שהינו חוק המקנה לשוכר נכס זכויות מיוחדות, לרבות זכות להחזיק בנכס בפועל כל ימי חייו מבלי שניתן לפנותו, אלא בדרכים הקבועות בחוק.

חוזה שכירות משנה הוא הסכם שנכרת בין שוכר של נכס לבין צד שלישי (שאינו המשכיר), שבו משכיר השוכר לצד השלישי את הנכס או חלק ממנו.

דוגמאות חוזה שכירות:

שם החוזה

קישור מתוך אתר

חוזה שכירות

פורטל חוזים

חוזה שכירות

פורטל חוזים

חוזה שכירות

פורטל חוזים

חוזה שכירות

פורטל חוזים

חוזה שכירות – משפט עברי

פורטל חוזים

חוזה שכירות

פורטל חוזים

חוזה שכירות [עם נספח רכוש ונספח כתב ערבות]

פורטל חוזים

חוזה שכירות [עם ערבים]

פורטל חוזים

חוזה שכירות בלתי מוגנת

פורטל חוזים

חוזה שכירות סטנדרטי

פורטל חוזים

חוזה שכירות בית עסק

פורטל חוזים

חוזה שכירות סטנדרטי

פורטל חוזים


הבהרה: הדוגמאות באתר זה מובאות באדיבות פורטל חוזים - מאגר דוגמאות הסכמים וחוזים החינמי הגדול בישראל. אין בהבאת דוגמה כלשהי באתר זה כדי לחוות עליה דיעה ו/או להוות משום המלצה לעשות בה שימוש.